Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00

Priser

Statligt tandvårdsstöd


Tandvård för barn och ungdom mellan 3-19 år är kostnadsfri inom ramen för barn- och ungdomstandvård. Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av det allmänna tandvårdsstödet. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, ett tandvårdsbidrag. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Det statliga tandvårdsstödet ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader (enligt referensprislistan) på mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget)
. Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. Mer information finns på www.fk.se och www.tlv.se

 

Vill du hellre bli uppringd?Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår. Bidraget går att dela upp. Du kan t.ex. ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan däremot inte spara det särskilda tandvårdsbidraget utan den 1 januari och den 1 juli varje år börjar en period. Intyg från läkare krävs. Mer information finns på www.fk.se och www.tlv.se

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du:·  är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling, är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen, har Sjögrens syndrom, har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck, har cystisk fibros, har ulcerös colit, har Crohns sjukdom, har tarmsvikt, har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom, har svårinställd diabetes, genomgår dialysbehandling, är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling, har genomgått en organtransplantation. Mer information finns på www.fk.se


Landstingets tandvårdsstöd

Ibland kan tandvård kosta som ett besök hos husläkare eller på vårdcentral. Det gäller tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, eller tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, eller tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsnedsättningar. Läs mer på www.1177.se eller www.lul.se om när du eller en anhörig kan ha rätt till landstingets tandvårdsstöd.


Prislista Team Brandmaier

I Prislista-Team Brandmaier kan du se priset för en viss behandling och den summa som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. I Prislista-Team Brandmaier kan du se den vanligast förekommande kostnaden för en viss behandling. Se länk Prislista-Team Brandmaier.

Om du går hos specialisttandläkare är referenspriset högre på vissa åtgärder, om du blivit remitterad till specialisttandläkaren, vilket gör att du då får lite högre tandvårdsersättning via tandvårdsstödet. Vi tillämpar latituder i vår prissättning. Se länk Komplement till prislista- Latituder. Ditt pris kan variera beroende på hur komplicerad eller tidskrävande din behandling är, beroende på vilka material som används eller beroende på om du behandlas av tandhygienist, tandläkare eller specialisttandläkare. Du får mer information av oss om vad som gäller för just din behandling vid tandläkarbesöket. På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du får vid begäran, om du önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar. I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial.

Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden. Muntlig eller skriftlig prisuppgift lämnas. Vid större behandlingar lämnas alltid skriftlig kostnadsberäkning. Vid mindre behandlingar lämnas muntlig prisuppgift och vid begäran skriftlig kostnadsberäkning. Vi går även igenom alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. Om du har fått en kostnadsberäkning gäller den i 3 månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Alla priser är angivna i svenska kronor. Uteblivande från överenskommen tid hos tandläkaren kostar 1020 kr/timme och 500 kr/besök hos hygienist. Återbud senare än 24 timmar innan behandling hos tandläkaren kostar 1020 kr/timme och 500 kr/besök hos tandhygienist. Uteblivande eller sent återbud för barn kostar 200 kr/besök. Här utgår ingen tandvårdsersättning. Kallelse för undersökning görs per kort, mejl eller telefon efter överenskommelse.

Prislista – Team Brandmaier

Komplement till prislista – Latituder


Betalningssätt

Hos oss sker betalning efter varje behandlingstillfälle, med konto- eller kreditkort eller kontant. Vi ser gärna att du betalar med konto- eller kreditkort
Efter särskild överenskommelse kan betalning ske via faktura (postgiro) och då tillkommer en avgift på 50 kr.

Om du vill spara pengar till din behandling finns Tandvårdskonto genom Praktikertjänst, med förmånlig sparränta. Om du behöver mer pengar än vad du sparat ihop till, har du även tillgång till en kredit på 7000 kr. Behöver du låna mer kan du göra en enskild ansökan. Du kan delbetala upp till 24 månader. Du kan öppna ett Tandvårdskonto när du har fyllt 18 år. Det gör du via www.alltomdinatander.se eller http://www.praktikertjanst.se/Patienter/Tandvard/Tandvardskonto, där du även kan få mer information angående Tandvårdskonto.

Administrationen av Tandvårdskonto hanteras av Praktikertjänsts samarbetspartner Collector.


Garanti

2 års garanti lämnas hos behandlande tandläkare för fast kron­-och broprotetik och 1 års garanti lämnas hos behandlande tandläkare för avtagbar protetik.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om

2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld

3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.