Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00
kosmetisk-tandvard

Kosmetisk tandvård

Mucogingivalplastik/parodontal plastikkirurgi (tandköttsplastik, tandköttskorrektion), periimplantat mucosalplastik (mjukvävnadskorrektion kring implantat) och mjukvävnadskirurgi.

Tandköttet kan ibland ha ett missprydande utseende och kan då korrigeras med plastikkirurgi som utförs under lokalbedövning. Tandköttsplastik (gingivalplastik) är en kirurgisk omformning av tandköttet och dess papiller för att korrigera missbildningar och för att ge tandköttet en normal, funktionell form.

Tandköttets (gingivans) utformning och utseende påverkas av olika faktorer som arvsanlag, munhygien, livsstil och ev. tandköttssjukdomar. Eftersom tandköttet inte bara spelar en betydelsefull roll för vårt leende utan också för vår hälsa är det viktigt att söka tandläkare om man upplever förändringar i tandköttets kondition. Behandlingen påverkas av den bakomliggande orsaken till tandköttets utformning.

Problem med tandköttet är ibland symptom på en parodontal sjukdom, inflammation i tandköttet (gingivit) eller tandlossning (parodontit). Om det finns en parodontal sjukdom måste denna behandlas innan man kan besluta om behovet av en kosmetisk tandköttskorrektion.

Hur man sköter sin munhygien påverkar tandköttets utformning. Ett tillbakadraget tandkött med blottade tandhalsar kan t.ex. ha orsakats av plackbildning eller intensiv tandborstning. Skador på tandköttet kan uppstå t.ex. i form av blottade tandhalsar. Denna typ av trauma kan t.ex. orsakas av plackansamling, felaktig tandborstteknik, snusning, tandpressning och tandreglering.

Förutsatt att ingen tandköttssjukdom (parodontal sjukdom) föreligger och att du sköter din munhygien på rätt sätt kan en kosmetisk tandköttsplastik göras för att: avlägsna överskottsvävnad (mycket synligt tandkött, kort tand), täcka blottade tandhalsar, eller jämna till tandkött som har ett asymmetriskt utseende. Blottade tandhalsar kan åtgärdas med hjälp av mjukvävnadskirurgi ibland i kombination med mjukvävnadstransplantat (från t.ex. gom) eller i kombination med mjukvävnadsersättningsmaterial, t.ex. Mucograft, för att stimulera till ny mjukvävnad. Korta tänder kan förlängas med tandköttsplastik. Störande läpp och tungband kan också justeras. Uppbyggnad av mjukvävnad och tandkött/mucosa kan göras kring både tänder och implantat. Tandköttskorrektioner utförs under lokal bedövning. Under några veckor efter behandlingen får du inte borsta tänderna och måste använda en antibakteriell munsköljning.

Avlägsnande av tandkött

Överskott av tandkött resulterar i att tänderna ser små ut och att mycket tandkött blottläggs när man ler. På engelska kallas detta för att man har ett ”gummy smile”. Ett ”gummy smile” kan behandlas genom att vi skär bort det överflödiga tandköttet.

Täckning av blottade tandhalsar

Om tandköttet drar sig tillbaka kan det få tänderna att se längre ut än vad som är normalt. Samtidigt blottas den känsliga tandhalsen vilket kan resultera i obehag och ilande tandhalsar.

Den vanligaste metoden är att vi förlänger tandköttet genom en s.k. “coronalförskjuten lambå”. Det innebär att vi lossar och sträcker ut det befintliga tandköttet så att det täcker önskade delar av tanden. Detta kombineras ofta med ett bindvävnadstransplantat från gommen som läggs in under tandköttet och täcker den blottade tandhalsen. Man kan även använda mjukvävnadsersättningsmaterial, t.ex. Mucograft, för att stimulera till ny mjukvävnad. Därefter får du några stygn i området och sedan får du komma på några efterkontroller. Under några veckor efter behandlingen får du inte borsta tänderna och måste använda en antibakteriell munsköljning.

Blekning

Tänder har olika färger på olika individer. Det är helt normal och en del av en människas personlighet. Normalt så blir tänderna mörkare med åren. Ytliga missfärgningar, orsakade av till exempel mat och dryck, kan tandläkaren eller tandhygienisten putsa bort. Om missfärgningen däremot ligger lite djupare kan en blekning göra tänderna ljusare. Nästan alla tänder går att bleka. En blekning kan utföras antingen hos tandläkaren eller hemma av patienten själva eller en kombination av båda. Vi framställer individuella blekskenor för blekning hemma..

Hur behåller du ditt vita leende?

När du har fått ditt efterlängtade vita leende vill du förstås behålla det. Var därför noga med munhygienen och kom ihåg att alltid borsta tänderna när du har ätit eller druckit något som färgar av sig på tänderna t.ex. vin eller kaffe. Opalescence Whitening tandkräm är perfekt för dig som vill vårda ditt leende. Det tar inte bara fram det vita i dina tänder, det förser dem dessutom med Fluor.

Skalfasader

Missfärgningar, mellanrum, ojämnheter och fula fyllningar går att komma till rätta med. En skalfasad är ett tunt skal, vanligen gjort i keramiskt material. Det framställs individuellt för varje patient och tand. Skalfasaderna fungerar ungefär som ”lösnaglar” i porslin. De döljer sprickor, fula fyllningar, stora mellanrum eller tänder som har andra missprydande skador av mindre omfattning. Du behöver inte vara orolig för att tappa dem för när en fasad väl sitter fast fungerar den som en del av tanden.

Tandreglering (ortodonti)

En del personer tycker inte om att deras tänder står lite trångt eller glest eller ojämnt. Det händer då att de efterfrågar fasader eller skalkronor. Detta går naturligtvis att utföra men då måste man avverka tandsubstans och om det är friska tänder så känns det lite tråkigt. Man kan då ofta flytta (tandreglera) tänderna så att de hamnar rakt och jämt och fint. Det går bra att tandreglera även som vuxen. En nackdel är att det är en tidskrävande behandling och man måste ha så kallad ”räls” på tänderna. Ibland kan man sätta ”rälsen” på baksidan av tänderna men den behandlingen tar ännu längre tid.  Ofta tar en normal tandregleringsbehandling mellan 1,5-2 år.