Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00
tandhygenist

Tandhygienistbehandling

På Uppsalakliniken kan vi erbjuda tandhygienistbehandling, såsom undersökningar, profylaktiska behandlingar som puts, polering och deportation (ta bort tandsten), samt sjukdomsbehandlande hygienistbehandling hos legitimerad tandhygienist.

Tandhygienisten utför även blekning av tänder.

God munhygien är viktigt för friska tänder

Karies och tandlossning förebyggs för det mesta med en god munhygien. Även kostvanor, bakterieflora och salivens sammansättning har betydelse för uppkomst av tandsten, tandköttsinflammation, tandlossning och karies. Målet för munhygienen är att få bort så mycket som möjligt av de bakteriebeläggningar, plack, som bildas på tandytorna och upprepa detta så ofta att plackmängden behålls på en låg nivå. Tandborstning två gånger om dagen och daglig rengöring mellan tänderna rekommenderas. Regelbundna besök hos en tandhygienist i kombination med en god munhygien förebygger ofta många åtgärder hos en tandläkare.

Tandhygienistbehandling

Vi arbetar både med att förebygga tandlossningssjukdomar samt med patienter som redan har tandlossningssjukdomar. Tandhygienistens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att våra patienter har bästa möjliga munhälsa.

För att förebygga tandlossning eller för att få din tandlossning att avstanna måste du vara framgångsrik i din dagliga munhygien. Alla borstar tänderna men alla är inte lika framgångsrika i sin tandborstning (orala hygien, munhygien). Därför är alltid munhygieninstruktioner det första steget för att du som patient ska få en god munhälsa.

Munhygieninstruktioner

När du som patient träffar tandhygienisten första gången går hon igenom hur du utför din orala hygien (munhygien) och vad du behöver förbättra för att optimera rengöringen av dina tänder. Tandhygienisten ser till att du får den kunskap och de hjälpmedel du behöver för att skapa en god munhälsa. Därefter arbetar tandhygienisten kontinuerligt tillsammans med dig för att utveckla bästa tekniken för just dig och dina tänder så att du förebygger eller får din tandlossningssjukdom att avstanna.

Vid varje besök undersöker tandhygienisten hur det står till med dina tänder, ditt tandkött och din munhygien. Tandhygienisten tittar efter tecken på sjukdom i tandköttet, tar bort mjuka och hårda beläggningar om sådana finns (d.v.s. bakterier och tandsten), korrigerar din munhygienteknik vid behov och rengör och polerar dina tänder.

Om du har besvär med ilande tandhalsar kan tandhygienisten försegla dessa så att smärtan lindras.

Icke kirurgisk parodontalbehandling

Efter munhygieninstruktionerna arbetar tandhygienisten under den parodontala sjukdomsbehandlingen (tandlossningsbehandlingen) med att infektionssanera alla sjuka tandköttsfickor

Om du som patient har aktiv tandlossning måste de sjuka tandköttsfickorna infektionssaneras. Behandlingen kan ta från ett till fyra besök och sker under lokalbedövning. Tandhygienisten arbetar med ultraljud och handinstrument för att avlägsna plack, tandsten och inflammationsvävnad. Ibland behöver man upprepa behandlingen för att det ska läka ut.

Om munhygienen är god och de sjuka fickorna trots det inte läker ut efter infektionssanering så kan enstaka sjuka fördjupade tandköttsfickor behöva opereras för att läka ut,

Stödbehandling

Efter infektionsbehandlingen är det viktigt att du som patient går på regelbundna stödbehandlingar, i ett individuellt anpassat program. Detta för att minska risken för att du får ett återfall (recidiv) i din tandlossningssjukdom.

Vid varje stödbehandling undersöker tandhygienisten hur det står till med dina tänder, ditt tandkött och din munhygien. Tandhygienisten tittar efter tecken på återfall av tandlossningssjukdomen i tandköttet, infektionssanerar ev. sjuka fickor, tar bort mjuka och hårda beläggningar om sådana finns (d.v.s. bakterier och tandsten), korrigerar din munhygienteknik vid behov och rengör och polerar dina tänder.