Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00
<< Tillbaka

Kosmetisk tandvård – vilka alternativ finns?

Från att ha varit något som kanske varit aningen tabu är kosmetiskt tandvård numera ett helt naturligt vägval för individer som vill korrigera tänder eller tandkött.

Team Brandmaier innehar kompetens att utföra ett antal ingrepp inom kosmetisk tandvård:

Tandköttsplastik, tandköttskorrektion och mjukvävnadskirurgi

Oavsett om patientens tandkött har ett osmickrande utseende eller är utformat på ett sätt som personen lider av kan vi genom effektiv tandköttsplastik korrigera missbildningar och ge tandköttet en normal och funktionell form.

Avlägsnande av tandkött

Vi behandlar även så kallade “gummy smiles” genom kosmetisk tandvård. Det vill säga när ett överskott av tandkött blottläggs när man ler.  För att inte tänderna ska täckas och se små ut i relation till tandköttet skär vi bort det överflödiga tandköttet.

Täckning av blottade tandhalsar

Motsatsen till “gummy smile”. Alltså när tandköttet istället drar sig tillbaka och får tänderna att se längre ut än normalt. Blottade tandhalsar kan inte endast leda till psykologiskt obehag utan även smärtsamt ilande. En förlängning av tandköttet kan göras genom en “koronalförskjuten lambå”.

Blekning

Att tänderna blir mörkare med åren är en helt naturlig utveckling. I viss fall kan dock missfärgningar på djupet drastiskt påverka intrycket av ett leende. Vi ger dig ditt vita leende tillbaka med en blekning och upplyser dig om hur du ska få behålla det på sikt.

Inom ramen för vår kosmetiska tandvård ingår även framställning av skalfasader och samarbetar även vid behov med tandregleringsspecialister. Fördjupa dig ytterligare om dessa kosmetiska tandvårdsingrepp på Team Brandmaiers hemsida.